- Formulare de completat -

ATENTIE !

Cererile sunt oferite, in mod gratuit, la ghiseele Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidenta a Persoanelor sau sunt disponibile, in format electronic, pe acest site.

In cazul tiparirii cererilor de pe site, acestea trebuie sa fie in format A4, iar cele doua pagini trebuie sa se regaseasca pe aceeasi foaie (fata si verso).

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu exceptia rubricii destinata semnaturii, care trebuie completata numai olograf.

 Cerere pentru eliberarea actului de identitate
 Declaratie de luare in spatiul locativ a proprietarului
 Declaratie de luare in spatiul locativ a proprietarului, prin mandatar
 Declaratie solicitant conform art. 27, lit. c) din O.U.G. nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani
 Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania
 Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania
 Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei

Download Adobe Acrobat Reader
Copyright @ Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Galati